Visie en missie

Verlof aanvragen leerling

Vrijstelling van geregeld schoolbezoek

In bepaalde situaties kan een leerling tijdelijke vrijstelling krijgen van geregeld schoolbezoek; zoals bij ziekte, huwelijk of begrafenis.

Ouders en leerlingen moeten voldoen aan de voorwaarden bij geoorloofd schoolverzuim. Bij ziekte moet de schoolhoofd dit op tijd horen. Afwezigheid in verband met een huwelijk of begrafenis mag alleen als de schoolleiding vooraf toestemming heeft gegeven.

Hier treft u de richtlijnen voor verlof buiten de schooltijden om. Voor alle bepalingen rondom vrijstelling van schoolbezoek kunt u ook terecht op de website van de Rijksoverheid.

Voor het aanvragen van vrijstelling kunt u gebruik maken van onderstaand formulier.

Formulier aanvraag vrijstelling

 

“Wij werken vanuit Antroposofische visie”

Vrijeschool Widar