Aansluiting vervolgonderwijs

Na de basisschool

Aan het einde van de basisschool heeft een kind van de vrijeschool zijn/haar motoriek, gevoel en verstand geschoold en goed ontwikkeld. Deze vermogens vormen de basis om met vertrouwen, inzicht, kracht en verstand door te stromen naar het voortgezet onderwijs.

Op veel vrijescholen ligt het niveau van de uitstroom boven het landelijk gemiddelde. Elk jaar weer kiest een aantal kinderen ervoor om naar het voortgezet onderwijs van de vrijeschool in Delft, Den Haag of RotterdamĀ (vwo, havo of vmbo) te gaan. Ook wordt veel gekozen voor een andere school binnen het voortgezet onderwijs.

De overstap van de vrije basisschool naar regulier voortgezet onderwijs verloopt doorgaans goed. Kinderen die van de vrijeschool komen hebben geleerd om te zoeken naar de mogelijkheden en niet te struikelen over de onmogelijkheden. Vrijeschoolkinderen worden vaak getypeerd als creatieve denkers, betrokken bij de school. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vrijeschoolleerlingen leren leuk blijven vinden, ook aan het einde van de schooltijd.

“Door het vieren van jaarfeesten worden kinderen zich bewust van het jaarverloop en stimuleren we verbondenheid met de natuur.”

Vrijeschool Widar