Informatieochtenden

Widar houdt gedurende het schooljaar een aantal informatieochtenden voor geïnteresseerde ouders. Deze ochtenden starten om 8:45 uur en worden rond 10:00 uur afgerond.
Voor het overzicht van de informatieochtenden verwijzen wij naar onze agenda.

De informatieochtend vindt plaats in de aula van school. De schoolleider informeert u over onze school, het schoolsysteem en de schoolvisie. Ook ontvangt u informatie over kindercentrum Hansje Stoffel. Het is gebruikelijk dat u een rondleiding krijgt door school en een kleuterklas en klas uit de onderbouw bezoekt.

Het is helaas niet mogelijk om buiten deze informatieochtenden de school te bezoeken.

Interesselijsten (wachtlijsten)
Gezien de grote vraag naar vrijeschoolonderwijs en Widar in het bijzonder, hebben wij te maken met interesselijsten (wachtlijsten). Alvorens een informatieochtend te bezoeken of uw kind aan te melden, raden wij u raden aan eerst contact op te nemen met de administratie van school voor informatie over de actuele interesselijsten voor de betreffende (leeftijds)groepen.  Dit om mogelijke teleurstellingen te voorkomen.

“Leerkrachten geven op Widar het goede voorbeeld. Elke opvoeding is immers zelfopvoeding.”

Vrijeschool Widar