Inspectie

Prestatie van de scholen

Vrijeschool Widar voldoet aan de kwaliteitsnormen die het ministerie van onderwijs stelt aan het basisonderwijs. Dat is belangrijk, maar voor ons geen reden om achterover te gaan leunen. De kwaliteit kan altijd nóg beter en wordt niet alleen bepaald door normen van het ministerie. Omdat het vrijeschoolonderwijs naast het reguliere aanbod een breder en diepgaander pedagogisch programma aanbiedt aan de leerlingen, zijn er meerdere kwaliteiten die we moeten borgen. Samen met de samenwerkende vrijescholen Zuid-Holland zijn wij zeer actief en intensief bezig met de kwaliteitsontwikkeling en borging van ons vrijeschoolonderwijs.

Inspectierapporten

Via onderstaande link kunt u het inspectierapport van de Inspectie van het Onderwijs van Vrijeschool Widar bekijken:

“Onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen.”

Vrijeschool Widar