Overige documenten

Euritmieschoenen
Nieuwe euritmieschoenen kosten EUR 7,50 per paar. De betaling kan enkel via overschrijving plaatsvinden. U kunt dit bedrag overmaken op NL27TRIO0212156497 t.n.v. Vrijeschool Widar o.v.v. Euritmie, de naam van uw kind en de betreffende klas. Er kan niet met contant geld worden betaald.

Als de nieuwe euritmieschoentjes door ouders zijn besteld en betaald kunnen de nieuwe exemplaren alleen op woensdagochtend van 8:30 – 8:45 uur, worden opgehaald in de aula.

Luizenprotocol: klik hier.

Pedagogisch Klimaat en anti-pestbeleid/-protocol: klik hier

Jaarverslag (onderdeel van het jaarverslag van de Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland): klik hier

 

“Wij werken vanuit Antroposofische visie”

Vrijeschool Widar