Overige documenten

Euritmieschoenen
Nieuwe euritmieschoenen zijn verkrijgbaar bij speelgoedwinkel Poppedijn

Luizenprotocol
klik hier

Pedagogisch Klimaat en anti-pestbeleid/-protocol
klik hier

Jaarverslag (onderdeel van het jaarverslag van de Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland)
klik hier

Protocol communicatie gescheiden ouders
klik hier

Ouderformulier behorende bij het protocol communicatie gescheiden ouders
klik hier

“Onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen.”

Vrijeschool Widar