Vrijeschoolonderwijs 1

Ouderbetrokkenheid

Medezeggenschapsraad

Raadpleeg de MR pagina voor meer informatie.

Ouderkoor

Informatie volgt.

Klassenouders

Betrokken ouders belangrijk
Betrokkenheid van de ouders vinden wij een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. De ouders nemen daarom binnen Widar een belangrijke plek in. U kunt bijvoorbeeld zelf meedenken over het beleid op school. Op groepsniveau kunt u meedraaien als klassenouder. Verder kunt u zich inzetten voor een van de talrijke activiteiten die Widar rijk is. Zoals helpen bij seizoenfeesten een jaarmarkten organiseren. School en thuis staan daardoor dicht bij elkaar. 

“Wij werken met het meest kostbare materiaal op aarde: kinderen.”

Vrijeschool Widar