Schoolbestuur

Volgens de Nederlandse wet- en regelgeving is een schoolbestuur verantwoordelijk voor de levensvatbaarheid van de school en de kwaliteit van het onderwijs. Vrijeschool Widar valt bestuurlijk onder De Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland (SVZH).  Namens dat bestuur ligt de dagelijkse leiding van de school in handen van de schoolleider. Voor Vrijeschool Widar is dat Marije van Huis. Zij zit samen met de andere schoolleiders en de algemeen bestuurder Jan Jaap Hubeek, in het managementteam van de SVZH. Jan Jaap Hubeek legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden.
De Raad van Toezicht kent een samenstelling die voldoende spreiding van deskundigheden en maatschappelijke achtergronden waarborgt.

  • Mw. D. van Bennekom, voorzitter
  • Dhr. N. de Schrijver, lid
  • Dhr. D. Lodewijk, lid
  • Mw. I. Miedema, lid
  • Dhr. A Roest Crollius, lid

Commissies

  • Auditcommissie: voorzitter dhr. D. Lodewijk; lid dhr. N. de Schrijver
  • Identiteit & kwaliteit: voorzitter mw. I. Miedema, lid dhr. A. Roest Crollius
  • Renumeratie: voorzitter mw. D. van Bennekom, lid mw. I. Miedema
  • Commissie Mens & Organisatie: voorzitter dhr. N. de Schrijver, lid dhr. A. Roest Crollius

 

 

 

“Door het vieren van jaarfeesten worden kinderen zich bewust van het jaarverloop en stimuleren we verbondenheid met de natuur.”

Vrijeschool Widar