Schoolbestuur

Volgens de Nederlandse wet- en regelgeving is een schoolbestuur verantwoordelijk voor de levensvatbaarheid van de school en de kwaliteit van het onderwijs. Vrijeschool Widar valt bestuurlijk onder De Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland (SVZH).  Namens dat bestuur ligt de dagelijkse leiding van de school in handen van de schoolleider. Voor Vrijeschool Widar is dat Nadia Demaret. Zij zit samen met de andere schoolleiders en de algemeen bestuurder Jeroen Gommers, in het managementteam van de SVZH. Jeroen Gommers legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Deze Raad van Toezicht is op gepaste afstand actief. Ze is niet betrokken bij de dagelijkse leiding maar kan los van de waan van de dag met adviezen, suggesties en voorstellen komen.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Paul R. Slier                            voorzitter  (juridische zaken, werkgeverschap, vz remuneratiecommissie)
Sjef L.J.M. Palmen                lid               (bedrijfsvoering en financiën, lid remuneratiecommissie)
Albert E. Vlug*                       lid               (identiteit en ouders, regionaal netwerk)
Margreet Vendel                    lid               (onderwijs, professionele ontwikkeling leerkrachten netwerk onderwijswereld,
gesprekspartner GMR)
Minke Knol                             lid                (onderwijskwaliteit en innovatie)
Piter D. de Jong                     lid                (financiën en compliance, lid auditcommissie)

 

*Albert Vlug is ouder van Vrijeschool Widar. Hij is regelmatig op het schoolplein en direct benaderbaar.

“Door het vieren van jaarfeesten worden kinderen zich bewust van het jaarverloop en stimuleren we verbondenheid met de natuur.”

Vrijeschool Widar