Leerling ondersteuning

Vrijeschool Widar stelt zich ten doel kinderen zo min mogelijk naar het speciaal onderwijs te verwijzen. Hoe dit wordt bereikt is geformuleerd in ons ondersteuningsplan. Hierin staat ook het ondersteuningstraject beschreven. In het kader van ‘Passend Onderwijs’ en de ‘Wet op het Primair Onderwijs’ maakt de vrijeschool Widar deel uit van het samenwerkingsverband ‘passend primair onderwijs Delflanden’. Dit samenwerkingsverband bestaat uit de scholen in de gemeenten Delft, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en vanuit de gemeente Midden-Delfland de scholen in Den Hoorn en Schipluiden.

Hier vindt u het ondersteuningsplan van Widar

Opgroeien en opvoeden gaat gelukkig meestal goed en zonder problemen. Toch gaat het niet altijd vanzelf. Alle ouders hebben wel eens vragen over de ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen. JGZ ondersteunt ouders bij hun alledaagse zorg. Widar werkt ook nauw samen met de JGZ. Marian van Bohemen is de jeugdverpleegkundige die verbonden is aan onze school. Via deze link treft u meer informatie over de reguliere contactmomenten met uw kind op Widar én wat de JGZ nog meer voor u kan betekenen.

“Wij werken vanuit Antroposofische visie”

Vrijeschool Widar