Vacatures

Vrijeschool Widar heeft momenteel 4 vacatures:

   

Vacature kleuterleerkracht (m/v)

Vrijeschool Widar zoekt met ingang van 1 augustus 2018 één leerkracht voor twee verschillende kleuterklassen. Aanstelling voor 2 dagen (deeltijdfactor: 0,3565) met uitzicht op vast dienstverband en mogelijk uitbreiding van dienstverband in de komende jaren (functieschaal LA, conform CAO-PO).

Wij zoeken iemand die:

 • bij voorkeur een opleiding aan de vrijeschool pabo heeft gevolgd en al werkervaring heeft opgedaan als kleuterleerkracht
 • wij staan ook open voor leerkrachten die aantoonbaar geïnteresseerd zijn in het vrijeschoolonderwijs en zich hierin willen bekwamen
 • enthousiast is voor modern vrijeschoolonderwijs
 • een warme sfeer weet te scheppen in de groep als geheel én om kan gaan met verschillen tussen leerlingen (leerdifferentiatie)
 • stevig en tegelijkertijd liefdevol in het werk staat en handelingsgericht kan werken
 • graag samenwerkt met zowel een directe collega als in groter teamverband
 • goed kan communiceren met kinderen, collega’s en ouders zich wil verbinden met het sociaal emotioneel programma ‘de Vreedzame school’

   
Wij bieden:

 • enthousiaste collega’s met veel ervaring
 • goede, op maat begeleiding
 • een hecht, betrokken en innoverend team
 • innovatie op gebied van vrijeschoolonderwijs en op ICT
 • enthousiaste, ondersteunende en betrokken ouders
 • professionele ontwikkelingsruimte
 • antroposofisch mensbeeld als basis

   
Sollicatie:
Jouw sollicitatiebrief met motivatie en CV dient uiterlijk 18 april te worden gestuurd naar directie@vswidar.nl.

Indien jouw brief wordt geselecteerd, word je uitgenodigd voor een gesprek met de sollicitatiecommissie. Indien dit positief wordt ervaren, is er een kennismaking met de school door een dag in een van de kleuterklassen mee te lopen en (in overleg) een activiteit te verzorgen. Vervolgens is er nog een tweede gesprek met de sollicitatiecommissie. De sollicitatiecommissie bestaat uit twee kleuterleerkrachten en de schooldirecteur.

De gesprekken en de proefles vinden plaats in week 17 (23 t/m 26 mei).

***

Vacature klassenleerkracht (m/v) voor klas 1 (groep 3)
en klassenleerkracht (m/v) voor klas 5 (groep 7)

Vrijeschool Widar is per 1 augustus 2018 op zoek naar twee enthousiaste (startende) klassenleerkrachten. Het betreft:

Voor klas 1 (groep 3): een aanstelling voor drie dagen waarvan de deeltijdfactor in overleg wordt bepaald. Functieschaal LA, met uitzicht op vast dienstverband.

Voor klas 5 (groep 7): een aanstelling voor twee dagen waarvan de deeltijdfactor in overleg wordt bepaald. Functieschaal LA, met uitzicht op vast dienstverband.

Doorgaans maken leerkrachten op Widar ‘kleine ronden’. Van klas 1 t/m klas 3 en klas 4 t/m klas 6.

We zoeken leerkrachten die:

 • enthousiast en flexibel zijn en kunnen samenwerken met collega’s, nieuwe ideeën meenemen en deze afstemmen met de gewoontes van de school
 • kunnen werken in 3 instructiegroepen, expliciete directe instructie (EDI) geven (of dat willen leren) rekening houdend met de verschillende onderwijsbehoeften
 • digitaal vaardig zijn (wij werken in een Google for Education omgeving, zo ook met ParnasSys en Zien!)
 • handelen vanuit rust, overzicht hebben en organisatorisch vaardig zijn

   
Verder vragen wij:

 • ervaring en/of verbinding met antroposofie als achtergrond van het vrijeschoolonderwijs
 • affiniteit en interesse in ‘de Vreedzame School’ en onze nieuwe ICT leerlijn (vanaf klas 3/groep 5)

   
Onderstaande competenties zijn belangrijk:

 • Interpersoonlijk: kinderen kunnen begeleiden en leiden; sturen en volgen; verzoenen en confronteren; bemoedigen en corrigeren.
 • Pedagogisch: de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen kunnen bevorderen. Ook als kinderen extra zorgvragen hebben op dit gebied
 • Didactisch: een krachtige leeromgeving kunnen ontwerpen in de klas; adequaat instructie kunnen geven, rekening houdend met zeer uiteenlopende verschillen die in deze klas aanwezig zijn.
 • Reflectie en ontwikkeling: kunnen reflecteren op de eigen ontwikkeling en deze kunnen afstemmen op het beleid van de school
 • Samenwerken: professioneel kunnen samenwerken en communiceren met collega’s; contacten kunnen onderhouden met ouders.

   
Wij bieden:

 • collega’s met veel ervaring
 • een hecht, betrokken en innoverend team
 • enthousiaste en ondersteunende ouders
 • professionele ontwikkelingsruimte
 • antroposofisch mensbeeld als basis

   
Procedure: Een sollicitatiecommissie adviseert het bestuur. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Sollicitatie: Jouw sollicitatiebrief met motivatie en CV dient uiterlijk 18 april 2018 te worden gestuurd naar directie@vswidar.nl. Sollicitatiegesprekken en de proefles worden kort daaropvolgend gehouden en worden in overleg met jou vastgesteld. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Nadia Demaret, schoolleider 015-2130330 of directie@vswidar.nl.

***

Vacature vakleerkracht Euritmie (m/v)

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vakleerkracht euritmie voor klas 1 t/m 6.

We zoeken een vakleerkracht die:

 • een diploma heeft van de euritmie-academie als vakleerkracht euritmie
 • in de eerste plaats een goede pedagoog is, die het vak euritmie met enthousiasme onderwijst
 • leerlingen van 6 t/m 12 jaar (ook op creatieve, verrassende manier) kan motiveren voor de euritmieles
 • visie heeft op, en een impuls kan geven aan euritmie als onderdeel van het gehele leerplan van Widar
 • leerlingen, ouders en team op een heldere hedendaagse manier meeneemt in de ontwikkelingsdoelstellingen van het vak euritmie als onderdeel van het leerplan van Widar
 • in overleg aansluit bij reguliere overlegvormen (pedagogische vergadering en/of onderbouw overleg)
 • graag met de leerkrachten, schoolleiding en de pianist van Widar samenwerkt
 • planmatig werkt, digitaal vaardig is en kan registreren in het digitale leerling volgsysteem (wij werken met ParnasSys).

   
Onderstaande competenties zijn belangrijk:

 • Eigenschappen: enthousiast, positief, flexibel, respectvol, open, voorbeeldfunctie willen zijn
 • Pedagogisch: inlevingsvermogen, kunnen zien wat leerlingen nodig hebben en wat hen kan helpen bij hun ontwikkeling
 • Didactisch: zelfstandig les kunnen geven, natuurlijk overwicht hebben, planmatig werken, volgen van het leerplan
 • Communicatie: professioneel, helder en open kunnen communiceren met zowel leerlingen, ouders en teamleden. In staat zijn tot zelfreflectie, goede beheersing van de (gesproken) Nederlandse taal.

   
De Vreedzame School (waaronder burgerschap en eigenaarschap) is een belangrijk onderdeel van het schoolprofiel. Deze werkwijze heeft een gezamenlijk denk-, werk- en communicatiekader opgeleverd voor leraren en leerlingen. Ook van de nieuwe euritmie leerkracht wordt verwacht dat hij/zich zich hierin bekwaamt en naar communiceert en handelt.

Wij bieden:

 • onze vaste pianist waarmee je de wekelijkse lessen verzorgt
 • collega’s met veel ervaring
 • een hecht, betrokken en innoverend team
 • enthousiaste en ondersteunende ouders
 • professionele ontwikkelingsruimte
 • antroposofisch mensbeeld als basis

   
Sollicitatie:
Jouw motivatie met cv dient uiterlijk woensdag 16 mei 2018 te worden gestuurd naar directie@vswidar.nl o.v.v. Sollicitatie Euritmieleerkracht.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Nadia Demaret, schoolleider 015-2130330 of directie@vswidar.nl.
Sollicitatiegesprekken zijn gepland op woensdag 23 mei (eerste gesprek) en donderdag 31 mei (tweede gesprek). Ook de proeflessen vinden plaats op donderdag 31 mei 2018.

   

“Door het vieren van jaarfeesten worden kinderen zich bewust van het jaarverloop en stimuleren we verbondenheid met de natuur.”

Vrijeschool Widar