Vacatures

Vrijeschool Widar heeft momenteel 1 vacature:

 • Vakleerkracht Euritmie

 

Vacature vakleerkracht Euritmie (m/v)

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vakleerkracht euritmie voor klas 1 t/m 6.

We zoeken een vakleerkracht die:

 • een diploma heeft van de euritmie-academie als vakleerkracht euritmie
 • in de eerste plaats een goede pedagoog is, die het vak euritmie met enthousiasme onderwijst
 • leerlingen van 6 t/m 12 jaar (ook op creatieve, verrassende manier) kan motiveren voor de euritmieles
 • visie heeft op, en een impuls kan geven aan euritmie als onderdeel van het gehele leerplan van Widar
 • leerlingen, ouders en team op een heldere hedendaagse manier meeneemt in de ontwikkelingsdoelstellingen van het vak euritmie als onderdeel van het leerplan van Widar
 • in overleg aansluit bij reguliere overlegvormen (pedagogische vergadering en/of onderbouw overleg)
 • graag met de leerkrachten, schoolleiding en de pianist van Widar samenwerkt
 • planmatig werkt, digitaal vaardig is en kan registreren in het digitale leerling volgsysteem (wij werken met ParnasSys).

 
Onderstaande competenties zijn belangrijk:

 • Eigenschappen: enthousiast, positief, flexibel, respectvol, open, voorbeeldfunctie willen zijn
 • Pedagogisch: inlevingsvermogen, kunnen zien wat leerlingen nodig hebben en wat hen kan helpen bij hun ontwikkeling
 • Didactisch: zelfstandig les kunnen geven, natuurlijk overwicht hebben, planmatig werken, volgen van het leerplan
 • Communicatie: professioneel, helder en open kunnen communiceren met zowel leerlingen, ouders en teamleden. In staat zijn tot zelfreflectie, goede beheersing van de (gesproken) Nederlandse taal.

 
De Vreedzame School (waaronder burgerschap en eigenaarschap) is een belangrijk onderdeel van het schoolprofiel. Deze werkwijze heeft een gezamenlijk denk-, werk- en communicatiekader opgeleverd voor leraren en leerlingen. Ook van de nieuwe euritmie leerkracht wordt verwacht dat hij/zich zich hierin bekwaamt en naar communiceert en handelt.
 
Wij bieden:

 • onze vaste pianist waarmee je de wekelijkse lessen verzorgt
 • collega’s met veel ervaring
 • een hecht, betrokken en innoverend team
 • enthousiaste en ondersteunende ouders
 • professionele ontwikkelingsruimte
 • antroposofisch mensbeeld als basis

 
Sollicitatie:
 
Jouw motivatie met cv dient uiterlijk 6 juni 2018 te worden gestuurd naar directie@vswidar.nl o.v.v. Sollicitatie Euritmieleerkracht.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Nadia Demaret, schoolleider 015-2130330 of directie@vswidar.nl.
Sollicitatiegesprekken en proeflessen vinden plaats in overleg.

“Leerkrachten geven op Widar het goede voorbeeld. Elke opvoeding is immers zelfopvoeding.”

Vrijeschool Widar