Klassenouders

Aanmeldprocedure

Vanwege de grote vraag naar vrijeschoolonderwijs, heeft Vrijeschool Widar momenteel te maken met lange wachtlijsten voor diverse klassen. Wij benadrukken dan ook uw kind(eren) al op zeer jonge leeftijd aan te melden middels het aanmeldformulier.

Klassengrootte
In onze klassen 1 t/m 6 zitten maximaal 28 kinderen. Afhankelijk van de ondersteuningszwaarte van een klas, verklaren we een klas soms eerder vol. Dit gaat in overleg met de onderwijskwaliteitsmedewerker én bestuurder van onze stichting.

Voorrangsbeleid
Kinderen van medewerkers en kinderen uit gezinnen waarvan één of meerdere kinderen de school al bezoeken of zijn ingedeeld, krijgen voorrang op plaatsing. Daarna bepaalt de datum van ontvangst van de vooraanmelding de volgorde van mogelijke inschrijving.

Vooraanmeldingen (voor kinderen tot 4 jaar)

Indien u Vrijeschool Widar overweegt voor uw kind, kunt u uw kind vooraanmelden middels het aanmeldformulier. Rondom de derde verjaardag van uw kind worden u en uw kind samen uitgenodigd voor een intakegesprek met de kleuterleerkracht. Mocht tijdens het intakegesprek blijken dat vrijeschool Widar niet het onderwijs kan bieden waaraan uw kind behoefte heeft, wordt dat zo spoedig mogelijk met u besproken en kan worden uitgekeken naar een passend alternatief.

Nadat u het formulier heeft uitgeprint kunt u het invullen, ondertekenen en vervolgens opsturen naar:

Vrijeschool Widar
T.a.v. Administratie
De Meesterstraat 2
2613 XB Delft

Of u kunt het formulier scannen en mailen naar info@vswidar.nl 

Na ontvangst van het vooraanmeldformulier krijgt u van ons binnen 2 weken een ontvangstbevestiging met daarin de status van aanmelding. In de schoolgids vindt u in hoofdstuk 6.2. Plaatsingsbeleid, alle informatie over de aanmeldprocedure.

Zij-instromers (voor kinderen van 4 tot 12 jaar)

Zij-instromers stappen over van een andere basisschool naar Vrijeschool Widar. U kunt uw kind vooraanmelden door dit volledig ingevulde formulier aan ons toe te sturen. Indien uw kind elders onderwijs volgt of heeft gevolgd, dient u ook dit intake- en onderwijsbehoefteformulier in te vullen en mee te sturen met het vooraanmeldformulier. Na ontvangst krijgt u van ons binnen 2 weken een ontvangstbevestiging met daarin de status van aanmelding. Uw status is altijd op basis van aanmelddatum.

Nadat u het formulier heeft uitgeprint kunt u het invullen, ondertekenen en vervolgens opsturen naar:

Vrijeschool Widar
T.a.v. Administratie
De Meesterstraat 2
2613 XB Delft

Of u kunt het formulier scannen en mailen naar info@vswidar.nl In de schoolgids vindt u in hoofdstuk 6.2. Plaatsingsbeleid, alle informatie over de aanmeldprocedure.

Voorrangsbeleid
Kinderen van medewerkers en kinderen uit gezinnen waarvan één of meerdere kinderen de school al bezoeken of zijn ingedeeld, krijgen voorrang op plaatsing. Daarna bepaalt de datum van ontvangst van de vooraanmelding de volgorde van mogelijke inschrijving.

Aanmelden i.v.m. verhuizing
Indien u uw kind(eren) bij vrijeschool Widar aanmeldt vanwege een verhuizing uit een andere stad of ander land, is dit alleen mogelijk als er maximaal 4 maanden tussen de datum van aanmelden en de daadwerkelijke verhuisdatum zit. Er kunnen geen mogelijke plekken worden vastgehouden over een langere periode.

Klas 6 / groep 8
In klas 6 (groep 8) stromen geen kinderen meer in, ongeacht het aantal leerlingen in de klas. Dit betekent dat vooraanmeldingen voor deze klas niet in behandeling worden genomen.

“Door het vieren van jaarfeesten worden kinderen zich bewust van het jaarverloop en stimuleren we verbondenheid met de natuur.”

Vrijeschool Widar