Klassenouders

Aanmeldprocedure

Vanwege de grote vraag naar vrijeschoolonderwijs, heeft Vrijeschool Widar momenteel te maken met lange wachtlijsten voor diverse klassen. In onze klassen 1 t/m 6 zitten maximaal 28 kinderen. Afhankelijk van de ondersteuningszwaarte van een klas, verklaren we een klas soms eerder vol. Dit gaat in overleg met de onderwijskwaliteitsmedewerker én bestuurder van onze stichting.

Wij benadrukken dan ook uw kind(eren) al op zeer jonge leeftijd aan te melden middels het aanmeldformulier.

Aannamestop
Voor kinderen geboren tussen 1-9-2018 en 31-8-2019 (een z.g. ‘cohort’) is een aannamestop is ingelast. Dit betekent dat kinderen die tot deze groep behoren, na ontvangst van een vooraanmeldformulier, op een voorlopige wachtlijst worden geplaatst. Voor deze groep kinderen worden de aanmeldingen in oktober 2019 opnieuw bekeken. Op dat moment kan worden bepaald hoeveel onderwijsplekken er zijn in het betreffende cohort. Afhankelijk daarvan worden de kinderen van de voorlopige wachtlijst, op basis van voorrangsbeleid en op volgorde van ontvangst van het vooraanmeldformulier, ingedeeld of op de wachtlijst staan.

Voorrangsbeleid
Kinderen van medewerkers en kinderen uit gezinnen waarvan één of meerdere kinderen de school al bezoeken of zijn ingedeeld, krijgen voorrang op plaatsing. Daarna bepaalt de datum van ontvangst van de vooraanmelding de volgorde van mogelijke inschrijving.

Vooraanmeldingen (voor kinderen tot 4 jaar)

Indien u Vrijeschool Widar overweegt voor uw kind, kunt u uw kind vooraanmelden middels het aanmeldformulier.

Rondom de derde verjaardag van uw kind worden u en uw kind samen uitgenodigd voor een intakegesprek met de kleuterleerkracht. Mocht tijdens het intakegesprek blijken dat vrijeschool Widar niet het onderwijs kan bieden waaraan uw kind behoefte heeft, wordt dat zo spoedig mogelijk met u besproken en kan worden uitgekeken naar een passend alternatief.

Nadat u het formulier heeft uitgeprint kunt u het invullen, ondertekenen en vervolgens opsturen naar:

Vrijeschool Widar
T.a.v. Administratie
De Meesterstraat 2
2613 XB Delft

Of u kunt het formulier scannen en mailen naar info@vswidar.nl 

Na ontvangst van het vooraanmeldformulier krijgt u van ons binnen 2 weken een ontvangstbevestiging met daarin de status van aanmelding.

Zij-instromers (voor kinderen van 4 tot 12 jaar)

Zij-instromers stappen over van een andere basisschool naar Vrijeschool Widar. U kunt uw kind vooraanmelden door dit volledig ingevulde formulier aan ons toe te sturen. Na ontvangst krijgt u van ons binnen 2 weken een ontvangstbevestiging met daarin de status van aanmelding. Uw status is altijd op basis van aanmelddatum.

Nadat u het formulier heeft uitgeprint kunt u het invullen, ondertekenen en vervolgens opsturen naar:

Vrijeschool Widar
T.a.v. Administratie
De Meesterstraat 2
2613 XB Delft

Of u kunt het formulier scannen en mailen naar info@vswidar.nl 

Voorrangsbeleid
Kinderen van medewerkers en kinderen uit gezinnen waarvan één of meerdere kinderen de school al bezoeken of zijn ingedeeld, krijgen voorrang op plaatsing. Daarna bepaalt de datum van ontvangst van de vooraanmelding de volgorde van mogelijke inschrijving.

Klas 6 / groep 8
In klas 6 (groep 8) stromen geen kinderen meer in, ongeacht het aantal leerlingen in de klas. Dit betekent dat vooraanmeldingen voor deze klas niet in behandeling worden genomen.

Ook in de schoolgids vindt u in hoofdstuk 6.2. Plaatsingsbeleid, alle informatie over de aanmeldprocedure.

“Wij werken vanuit Antroposofische visie”

Vrijeschool Widar