ANBI Stichting

Medezeggenschapsraad

Vrijeschool Widar heeft een Medezeggenschapsraad (MR) om ouders en leerkrachten via dit orgaan actief en formeel te betrekken bij de totstandkoming van het beleid van de school. In de agenda van de school is terug te vinden wanneer de MR vergadert. Deze vergaderingen zijn openbaar voor ouders en leerkrachten van de school. De MR plant na elk overleg een nieuwe vergadering, doorgaans treft u dus maar één nieuwe vergaderdatum aan in de digitale schoolagenda. Wilt u op regelmatige basis aanschuiven bij een MR vergadering? Dat kan! Neem dan contact op met een van de MR leden. Zij houden u dan actief op de hoogte van de volgende vergaderdatum en de agenda. Tussen die overleggen in heeft de MR over de beleidsmatige aangelegenheden direct contact met de schoolleider of de schoolleider neemt (gedeeltelijk) deel aan de MR vergadering.

MR leden zijn:
Lennert Koelewijn (ouder in klas 4 en klas 2)                                                                                                                                                            Koen Vermeulen (ouder in klas 1 en klas 4)
Foeke Groot-Deenen (medewerker, klas 5a)
Anika van Evelingen (medewerker klas 1)

Lees hier het jaarverslag 2020-2021

GMR

Met de vorming van de Samenwerking van Vrijescholen Zuid-Holland (SVZH) is naast de lokale MR een gemeenschappelijke (G)MR gevormd. Hier wordt het gemeenschappelijke beleid op vorm gegeven. Er is op dit moment een vacature voor een GMR lid vanuit Widar.

 

“Onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen.”

Vrijeschool Widar