Klassenouders

Klassenouders

Betrokkenheid van de ouders vinden wij een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. De ouders nemen daarom binnen Widar een belangrijke plek in. U kunt bijvoorbeeld zelf meedenken over het beleid op school. Op groepsniveau kunt u meedraaien als klassenouder. De klassenouders en de schoolleider hebben periodiek overleg met elkaar.

Hier kunt u de meest recente verslagen inzien.

Verslag klassenouderoverleg 14 februari 2019

verslag klassenouderoverleg 12 december 2018

verslag klassenouder overleg 18 oktober 2018
“Wij werken vanuit Antroposofische visie”

Vrijeschool Widar