Klassenouders

Betrokkenheid van de ouders vinden wij een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. De ouders nemen daarom binnen Widar een belangrijke plek in. U kunt bijvoorbeeld zelf meedenken over het beleid op school. Op groepsniveau kunt u meedraaien als klassenouder. De klassenouders en de schoolleider hebben periodiek overleg met elkaar.

Hier kunt u de meest recente verslagen inzien.

Verslag KOO 2017.09.20
VerslagKOO2017.02.08
Verslag KOO 2016.11.18
Verslag KOO 2016.09.30
Verslag KOO 2o16.05.27


“Leerkrachten geven op Widar het goede voorbeeld. Elke opvoeding is immers zelfopvoeding.”

Vrijeschool Widar