Klassenouders

Klassenouders

Betrokkenheid van de ouders vinden wij een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. De ouders nemen daarom binnen Widar een belangrijke plek in. U kunt bijvoorbeeld zelf meedenken over het beleid op school. Op groepsniveau kunt u meedraaien als klassenouder. De klassenouders en de schoolleider hebben periodiek overleg met elkaar.

Hier kunt u de meest recente verslagen inzien.

Verslag klassenouderoverleg 14 februari 2019

verslag klassenouderoverleg 12 december 2018

verslag klassenouder overleg 18 oktober 2018
“Door het vieren van jaarfeesten worden kinderen zich bewust van het jaarverloop en stimuleren we verbondenheid met de natuur.”

Vrijeschool Widar