Klassenouders

Klassenouders

Betrokkenheid van de ouders vinden wij een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. De ouders nemen daarom binnen Widar een belangrijke plek in. U kunt bijvoorbeeld zelf meedenken over het beleid op school. Op groepsniveau kunt u meedraaien als klassenouder. De klassenouders en de schoolleider hebben periodiek overleg met elkaar.


 

“Wij werken met het meest kostbare materiaal op aarde: kinderen.”

Vrijeschool Widar