Schoolgids

De schoolgids gaat uitgebreid in op alle aspecten van de vrijeschool Widar.

Onderwerpen die in de schoolgids onder andere aan de orde komen zijn:

  • Historie
  • Het onderwijs van de vrije school
  • De opbouw van het lesprogramma
  • Pedagogisch beleid en (sociale) veiligheid
  • Organisatiestructuur
  • Jaarfeesten

“Onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen.”

Vrijeschool Widar