Ouderbijdrage

Vrijeschool Widar ontvangt reguliere bijdragen van de overheid. Daarnaast is een vrijwillige ouderbijdrage een belangrijk middel om de vrijheid en pedagogische kwaliteit van Vrijeschool Widar te garanderen, borgen en vergroten.

De ouderbijdrage voor de Vrijeschool Widar wordt beschouwd als een schenking van de ouders aan de hele schoolgemeenschap. Met deze schenkingen van ouders wordt een belangrijk aantal zaken gerealiseerd. Dit zijn:

  • ongesubsidieerde personeelskosten, voor vaklessen zoals vreemde talen, euritmie, muziek, handenarbeid en toneel
  • ongesubsidieerde exploitatiekosten, bijvoorbeeld hogere materiaalkosten voor handenarbeid, handwerken, houtbewerking, muziek, toneel en school- en jaarfeesten
  • landelijke bijdrage voor de ontwikkeling van de vrijeschoolpedagogie (Vereniging van Vrijescholen) en abonnementen op antroposofische vakbladen

 

Vrijeschool Widar is in hoge mate afhankelijk van deze ouderbijdrage. Om de schoolbegroting (met behoud van de inhoud van het onderwijs die de school biedt) sluitend te krijgen, zijn schenkingen in de vorm van ouderbijdragen van essentieel belang.

Aan het begin van elk schooljaar ontvangt elk gezin de ouderbijdragebrief met actuele (besteding-) informatie. Het formulier voor toezegging ouderbijdrage, kunt u inleveren bij de administratie of schoolleider.

“Leerkrachten geven op Widar het goede voorbeeld. Elke opvoeding is immers zelfopvoeding.”

Vrijeschool Widar