Ouderbijdrage

Vrijeschool Widar ontvangt reguliere bijdragen van de overheid. Daarnaast is een vrijwillige ouderbijdrage een belangrijk middel om de vrijheid en pedagogische kwaliteit van Vrijeschool Widar te garanderen, borgen en vergroten. We benadrukken de vrijwilligheid, omdat alle kinderen recht hebben op het onderwijs dat zij nodig hebben, ongeacht de financiële middelen van hun ouders. Onze leerlingen zullen nooit worden uitgesloten van de extra’s die wij met de ouderbijdrage kunnen realiseren.

De ouderbijdrage voor de Vrijeschool Widar wordt beschouwd als een schenking van de ouders aan de hele schoolgemeenschap. We gebruiken de ouderbijdrage voor kosten die we maken in categorie 4 van schoolkosten zoals door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gedefinieerd. Dit kunt u hier nalezen. Met deze schenkingen van ouders wordt een belangrijk aantal zaken gerealiseerd.

Dit zijn:

  • ongesubsidieerde personeelskosten, voor vaklessen zoals vreemde talen, euritmie, muziek, handenarbeid en toneel
  • ongesubsidieerde exploitatiekosten, bijvoorbeeld hogere materiaalkosten voor handenarbeid, handwerken, houtbewerking, muziek, toneel en school- en jaarfeesten
  • landelijke bijdrage voor de ontwikkeling van de vrijeschoolpedagogie (Vereniging van Vrijescholen) en abonnementen op antroposofische vakbladen

Vrijeschool Widar is in hoge mate afhankelijk van deze donaties. Om de schoolbegroting (met behoud van de inhoud van het onderwijs die de school biedt) sluitend te krijgen, zijn deze donaties (in de vorm van schenkingen en ouderbijdragen) van essentieel belang.

Aan het begin van elk schooljaar ontvangt elk gezin een brief met actuele (besteding-) informatie. Via een mail van Wiscollect (externe partij) kunt u aangeven of u via de ANBI stichting wil schenken of dit via een ouderbijdrage wil doen. Voor meer informatie over het verschil tussen ouderbijdrage en schenking, verwijzen wij u naar tabblad ANBI op deze website.

“Wij werken vanuit Antroposofische visie”

Vrijeschool Widar