Het schoolplein

Widar en kindercentrum Hansje Stoffel hebben sinds 2006 een groen schoolplein. Het plein is een speel- en ervaringsplaats dat een integraal onderdeel van het onderwijs uitmaakt. In de tuin worden de seizoenen van dichtbij beleefd. Samen met ouders en leerkrachten werken kinderen mee aan het onderhoud. Het groene speelplein wordt beheerd door de werkgroep Buitenruimte. Vier keer per jaar organiseert deze groep een tuinwerkdag. Ouders, kinderen en leerkrachten van Widar zijn van harte welkom om mee te helpen. Met of zonder groene vingers!

“Door het vieren van jaarfeesten worden kinderen zich bewust van het jaarverloop en stimuleren we verbondenheid met de natuur.”

Vrijeschool Widar