Peutergroep

Kindercentrum Hansje Stoffel biedt ochtend- en dagopvang voor peuters van 2 tot 4 jaar van 8.00 – 15.00 of 18.30 uur en valt onder de wet kinderopvang. In de groepen het Muizenhuis en de Kabouterberg spelen maximaal 15 kinderen bij de peutergroep.

Peuterklas de Kabouterberg biedt ochtendopvang van 8.30 – 12.30 uur. Het Muizenhuis heeft dagopvang van 8.00-15.00 of 8.00-18.30 uur.

Er wordt gewerkt met vaste leidsters die zorgen dat de peuters in een veilige en vertrouwde omgeving al spelend de wereld leren verkennen. De peuterjuffies van Hansje Stoffel werken op allerlei gebied nauw samen met de kleuterjuffen en -meester van Widar.

Raadpleeg voor meer informatie de website van Hansje Stoffel.

“Wij werken met het meest kostbare materiaal op aarde: kinderen.”

Vrijeschool Widar