Toetsen en leerlingvolgsyteem

Toetsen en leerlingvolgsyteem

Het Ministerie van Onderwijs heeft vastgesteld hoe de leerling-prestaties op een school gevolgd en getoetst moeten worden op het gebied van taal en rekenen. Vrijeschool Widar heeft een leerlingvolgsysteem en doet mee met de landelijke toetsing. Via deze link ziet u onze toetskalender.

Omdat het vrijeschoolonderwijs zoveel méér is dan alleen deze cognitieve vaardigheden, hanteren wij ook aanvullend onze eigen pedagogische kwaliteitsnormen voor de cognitieve, sociaal-emotionele, motorische en praktische vaardigheden. Ouders worden door middel van gesprekken en getuigschriften op de hoogte gehouden over de vorderingen op alle vlakken van hun kind.

“Wij werken vanuit Antroposofische visie”

Vrijeschool Widar