Met een stevige basis kom je verder...

Lees over ons onderwijs »

Vrijeschool Widar

Welkom op de website van Vrijeschool Widar in Delft.

Vrijeschool Widar heeft als doel vrijeschoolonderwijs aan te bieden aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12/13 jaar. Wij bieden een breed onderwijspakket aan dat hoofd, hart en handen betrekt in het leren.

Via de notulen van ons klassenouderoverleg (KOO), vergaderingen van de medezeggenschapsraad (MR) en onze facebookpagina blijft u op de hoogte van onze ontwikkelingen en ons dagelijks schoolleven.

De schoolgids en ons veiligheidsplan bieden een brede kijk op onze school.

Recent nieuws

Tuinwerkdag met NLDoet! »

NLDoet!
Zoals hieronder is te zien, zag ons schoolplein er tot en met 2008 heel anders uit. In 2009 is gestart met het groener maken van het terrein op basis van ideeën die verzameld zijn tijdens een schoolbrede projectweek. Samen met een groeiende enthousiaste oudergroep, leerkrachten en kinderen is ons groene schoolplein daarna verder ontwikkeld en aangelegd. Op 22 juni 2011 is de tuin geopend met een groot openingsfeest.

Ook nu, 10 jaar later vraagt het groene schoolplein regelmatig onderhoud. Veel regulier werk wordt verzet door onze hovenier. Echter drie keer per jaar organiseert te tuinwerkgroep een tuinwerkdag om met ouders en kinderen extra klussen te klaren. In maart combineren we de tuinwerkdag met de landelijke actie NLDoet!. Naast dat het hard nodig is, zijn dit ook gezellige, verbindende middagen voor jong en oud. Het hebben van groene vingers niet nodig.

Ook tijdens NLDoet op 16 maart a.s. gaan we van 10:00-16:00 uur weer de tuin met een gevarieerde klussenlijst:

  • plaatsen werkblad modderkeuken voor de kleuters
  • snoeien en aanplanten van nieuwe planten en bloemen
  • reinigen waterplaats
  • schilderen van de tegels op het plein (didactische spelletjes)
  • opknappen van de krukjes en de buis op het plein
  • beitsen van het speelhuisje
  • plaatsen van een “Slackline”
    …kortom er is héél veel te doen!

Via de NLDoet website is het mogelijk je op te geven voor deze dag.

We hopen uiteraard dat ook veel ouders van Widar de handen uit de mouwen willen steken.

Widar na de aanleg van het groene schoolplein.
(sinds 2009)
Widar vóór de aanleg van het groene schoolplein
(tot 2008)

Lees het hele artikel »Bekijk alle nieuwsberichten »


Vrijeschool Widar Informatieochtenden

Widar organiseert regelmatig informatieochtenden speciaal voor belangstellende ouders. Een informatieochtend wordt georganiseerd in de aula van school op de aangegeven dag en tijd. Deze informatieochtenden kunnen zonder aanmelding worden bijgewoond.


Informatieochtend

27 May 2019
08:45 - 10:00

U bent van harte welkom op de informatieochtend van Vrijeschool Widar.

Direct bij aanvang krijgt u een kijkje in de kleuterklas, vervolgens ontvangt u in de aula informatie over de school en het schoolsysteem. Vervolgens bezoeken we een van de hogere klassen en is er gelegenheid voor het stellen van (persoonlijke) vragen, het bezoeken van kindcentrum Hansje Stoffel en de eventuele aanmelding van kind(eren). U hoeft zich niet aan te melden voor de informatieochtend.

Het is helaas niet mogelijk om buiten deze informatieochtenden de school te bezoeken.

Meer informatie »

Alle informatieochtenden »

“Wij werken vanuit Antroposofische visie”

Vrijeschool Widar