ANBI Stichting

Ziekmelden leerling

Bij ziekte van een kind dient dit dezelfde dag tussen 8.10 – 8.30 uur aan de administratie telefonisch (015-2130330) te worden doorgegeven. Bij geen gehoor graag uw bericht inspreken. Het antwoordapparaat wordt regelmatig afgeluisterd.

“Onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen.”

Vrijeschool Widar