Widar heeft een tijdelijke vacature

Wij hebben op dit moment een tijdelijke vacature:

Zwangerschapsvervanging gymles

Lees via onderstaande link meer én delen graag!

Vacatures

“Leerkrachten geven op Widar het goede voorbeeld. Elke opvoeding is immers zelfopvoeding.”

Vrijeschool Widar