Informatieochtend nieuwe- en geïnteresseerde ouders verplaatst

Onze informatieochtend voor nieuwe en geïnteresseerde ouders is verplaatst van donderdag 13 september naar maandag 17 september om 8:45 uur in de aula van Widar.

“Leerkrachten geven op Widar het goede voorbeeld. Elke opvoeding is immers zelfopvoeding.”

Vrijeschool Widar