De Schoolgids van Vrijeschool Widar

De schoolgids gaat uitgebreid in op alle aspecten van Vrijeschool Widar.

Klik hier om de schoolgids 2015-2019 te lezen

Onderwerpen die in de schoolgids onder andere aan de orde komen zijn:

  • De school in vogelvlucht
  • Historie
  • Het onderwijs van de vrije school
  • De opbouw van het lesprogramma
  • Pedagogisch beleid
  • Organisatiestructuur

“Leerkrachten geven op Widar het goede voorbeeld. Elke opvoeding is immers zelfopvoeding.”

Vrijeschool Widar