Corona-vragen

Op dit moment krijgen wij veel vragen hoe we moeten omgaan met kinderen die in de voorjaarsvakantie op reis zijn geweest naar gebieden waar corona voorkomt. Het virus komt met name voor in China, maar verspreid zich momenteel ook naar andere landen, zoals Singapore, Zuid-Korea, Iran en Noord-Italië.

Volgens de landelijke richtlijn van het RIVM hoeven mensen die (gezond) terugkeren uit deze gebieden, niet in quarantaine of isolatie. Kinderen kunnen dus gewoon naar Widar en Hansje Stoffel komen.

Belangrijk is dat mensen de eerste twee weken na terugkeer uit een risicogebied alert zijn als zij gezondheidsklachten krijgen. Het gaat hierbij om: koorts (>38C) in combinatie met luchtwegklachten, zoals hoesten en benauwdheid. In dat geval moeten zij thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts. Krijgt een kind bij Widar of Hansje Stoffel bovenstaande symptomen, dan moeten ze meteen de klas of groep verlaten en opgehaald worden door ouders/verzorgers. Zij kunnen daarna telefonisch contact opnemen met de huisarts. Anders gezegd, het kan zijn dat wij bellen bij koorts en hoesten met het verzoek jouw kind direct op te halen, je kind naar huis te brengen en contact op te nemen met de huisarts.

Wat doen wij, samen met de kinderen, om verspreiding te voorkomen?
• We wassen regelmatig handen mèt zeep, zowel van onszelf als van de kinderen. https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen
• We hoesten volgens protocol, dat is de binnenkant van de elleboog
• We gebruiken papieren (zak-)doekjes eenmalig en gooien deze weg in een afgesloten prullenbak
• We geven de komende weken geen hand, maar begroeten elkaar op een andere, creatieve manier


Heeft u vragen?
Kijk dan op:
– www.rijksoverheid.nl/corona
– www.ggdhaaglanden.nl
– www.rivm.nl/coronavirus
Of bel met het landelijke publieksinformatienummer 0800-1351

“Onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen.”

Vrijeschool Widar